fbpx

Facebook

Instagram

42 70 23 70

Send mail

Book online

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

GDPR

SÅDAN HÅNDTERER TRAUMETERAPEUTAM.NET DINE PERSONLIGE DATA

I maj 2018 trådte den nye Persondataforordning (også kendt som GPDR) i kraft. Regelsættet handler om, hvordan dine personlige data bliver håndteret i traumeterapeutam.net. GPDR’s formål er dels at sikre, at klienten modtager optimal behandling, dels sikre at oplysningerne opbevares sikkert og på en måde, hvor du let kan bede om at blive slettet, når du ikke længere er klient eller kursist hos mig.

Før jeg registrerer personoplysninger om dig, vil jeg bede om dit samtykke.

De typer af oplysninger, jeg indhenter, varierer alt efter om du skal modtage behandling.

Når vi indleder behandlingen, vil du blive orienteret om formålet med behandlingen og hvilke oplysninger, jeg indhenter vedrørende din situation under behandlingen. Via en standard samtykkeerklæringen informeres du om dine rettigheder, herunder din ret til at:

  • få dine data slettet
  • ret til berigtigelse
  • ret til begrænsning af registreringen
  • ret til indsigt
  • ret til at få en kopi af de registrerede oplysninger
  • ret til berigtigelse at urigtige oplysninger samt
  • ret til at gøre indsigelse eller tilbagetrække en ellers lovlig behandling af vedkommendes personoplysninger.

Som klient hos mig kan du være sikker på, at dine data ikke bliver videregivet til tredjemand. Personoplysningerne (journalen) vil blive opbevaret sikkert. Personoplysninger, der opbevares fysisk i papirform, vil blive opbevaret i et kartotek eller et ringbind i et aflåst skab e.l. Personoplysninger, der opbevares online, vil være beskyttet forsvarligt ved hjælp af et antivirusprogram. Hvis du ikke længere er klient hos mig, vil dine personoplysninger blive slettet eller destrueret.

Hos mig vil det være ganske få personfølsomme oplysninger, der udveksles online, da behandling som regel gennemføres ansigt til ansigt. Jeg er dataansvarlig for enhver transmission over internettet og har derfor indgået en skriftlig databehandler aftale med simply.com. Simplys privatlivspolitik finder du her.

Hvis der sker brud på personsikkerheden, eller vi får mistanke herom, vil vi kontakte Datatilsynet hurtigst muligt. Indenfor samme tidsramme vil du blive kontaktet.

mail@traumeterapeutam.net
tlf.: +45 42702370
25. juli 2022