Soul Body Fusion

Soul Body Fusion® er helt unik til at få beroliget kroppen inden jeg går videre med EFT Matrix Reimprinting. Soul Body Fusion® er en meget enkel og kraftfuld proces som hjælper med at forene krop og sjæl. Denne forening bringer kroppen i balance og fjerner de blokeringer som du eventuelt har.

Soul Body Fusion® kan udvide din bevidsthedstilstand når blokeringerne bliver fjernet og du kommer mere i kontakt med dig selv. Forandringen der sker når du modtager Soul Body Fusion®, er en proces på celleplan og er permanent.

Forskellige livsomstændigheder/traumer ligger til grund for at du er kommet i ubalance. Det kan for eksempel være lavt selvværd, skyldfølelse, stress, ulykker, overgreb og følelsen af at være uønsket.

Soul Body Fusion® er et redskab til igen at kunne være den vi altid har været.
Når du modtager Soul Body Fusion®, kan du forvente forskellige reaktioner som for eksempel en prikkende fornemmelse, varme, rystelser, lethed og latter. Uanset hvad der sker, er det perfekt, selv om det er ingenting.

For at få det optimale ud af Soul Body Fusion®, som enkelt behandling, anbefaler jeg at du modtager 3 behandlinger, hvor der er 1 uge mellem 1. og 2., og 2 uger mellem 2. og 3. behandling.